Patrilinearita

, systém příbuzenství a následnictví počítaný jen v mužské (otcovské) linii. Opak matrilinearita.

Související hesla