Pauer Jiří

, český skladatel; profesor na Akademii múzických umění v Praze. 1958 – 80 umělecký šéf České filharmonie. 1979 – 89 ředitel Národního divadla v Praze. Z díla: opery (Zuzana Vojířová, Manželské kontrapunkty, Zdravý nemocný, dětské opery Žvanivý slimejš a Červená karkulka), balet pro děti Ferda mravenec, kantáta Volám vás, lidé, orchestrální díla (Iniciály), instrumentální koncerty (zejm. pro dechové nástroje), komorní skladby (čtyři smyčcové kvartety, Dechový kvintet, žesťový kvintet Charaktery), vokální tvorba (Canto triste).

Související hesla