Pedosféra

, nejsvrchnější část zemské kůry, tvořená půdou; půdní obal Země.