Pedro I. Krutý (el Croel)

, kastilský král od roku 1350. Vystupoval tvrdě proti šlechtě i městům, dal zavraždit milenku svého otce a zřejmě i svou manželku. V čele odboje šlechty (podporované Francií) Jindřich z Trastamary (1333 – 1379, král od 1369). Pedro I. Krutý nejdříve za podpory Anglie vítězil (bitva u Nájery 1367), avšak v roce 1369 byl v bitvě u Montiel zajat a zabit.

Ottův slovník naučný: Pedro I. Krutý (el Croel)

Pedro: I., král portugalský, syn Alfonsa IV. (*1320-†1367). Nastoupil vládu r. 1357; r. 1358 a 1364 účastnil se války kastilsko-aragonské. Byl ženat s Konstancií de Castilla Villena a po její smrti tajně se zasnoubil s Ińez de Castro. Pro přísné potrestání vraždy své druhé manželky bývá nazýván Ukrutným, ale jinak jeho vláda znamenala pro Portugalsko dobu klidu a rozkvětu.