Peele George

, anglický dramatik. V komedii The Old Wife’s Tale (Babská povídačka) spojil postupy dvorského a lidového dramatu.

Ottův slovník naučný: Peele George

Peele [píl] George, dramatik anglický (* kol 1552 – 53 v Devonshireu – † kol 1597), studoval dobře na universitě v Oxfordě, kdež skládal verše, které se velmi líbily jeho spolužákům. Později žil v Londýně, jak se zdá, oddán výlučně literatuře a dosti bezuzdně a hrál také na divadle. Peele je z nejznamenitějších předchůdcův Shakespeareových. Nejdůležitější dramata jeho jsou: The arraignement of Paris (tišt. 1584), mythologická hra masková, sloužící oslavě královny Alžběty; Sir Clyomon and sir Clamydes (slož. kol. 1584), dramatisovaná romance rytířská, pozoruhodná komickou osobou »Subtle Shift«, která je předchůdcem Shakespeareova blázna; The chronicle of Edward I. (slož. kol. 1593), předchůdce Shakespeareových historií; The battle of Alcazar (prov. 1591, tišt. 1594); The old wive's taie (tišt. 1595, ale provoz. dosti dávno před tím), farce psaná většinou v prose; The love of King David and fair Bethsabe (slož. kolem 1598), biblické drama, nejlepší práce Peeleova, jak aspoň soudí Dyce. Kromě toho Peele složil ještě řadu menších básní, lyrických i epických, tak na př. The beginnings, accidents and end of the fall of Troy (1589). Vlastní básnická a dramatická síla Peeleova není právě veliká; obraznost jeho je málo vynalézavá, stavba her jalová a nepromyšlená, ale vládne znamenitě veršem a dovede nalézti často mohutný výraz svým citům, které byly zabarveny lidově ve smyslu jeho doby. – Souborně vydána jsou jeho díla Dycem (společně s Greeneovými, Lond., 1861) a A. H. Bullenem (t., 1888, 2 sv.). – Srv. Dyce, Account of G. Peele and his writings (1861); Symonds, Shakspere's Predecessors in the english drama (Lond., 1844); Lämmerhirt, G. Peele Untersuchungen über sein Leben und seine Werke (diss., Roztoky, 1883); Penner, Metrische Untersuchungen zu G. Peele(diss., Halle, 1890). Šld.