Peloponés

, řecky Peloponnéssos – poloostrov na jihu Řecka; 21 439 km2. Členité pobřeží s mnoha zálivy, vápencový hornatý povrch (až 2 407 m n. m.). S pevninou spojen Korintskou šíjí. Suché středomořské podnebí, křovitá vegetace. Pěstování oliv, ovoce. Největší město přístav Pátra. – Ve 2. tis. př. n. l. centrum mykénské kultury; v 5. – 2. stol. př. n. l. ovládán převážně Spartou. Od roku 146 př. n. l. součást římské říše. Zač. 13. stol. n. l. vytvořen morejský despotát, v roce 1460 dobyt Turky. Peloponés byl jedním z center řeckého národně osvobozeneckého povstání 1821 – 29.

Související hesla