PEN-klub

, anglicky (International Association of) Poets, Playwrights, Editors, Essayists and Novelists – mezinárodní organizace básníků, dramatiků, vydavatelů, esejistů a prozaiků, založená v roce 1921 v Londýně. České centrum vzniklo 1925 v Praze (prvním předsedou byl K. Čapek, od roku 1992 J. Stránský).

Související hesla