Perifyton

, společenstvo sinic a řas porůstající předměty ponořené do vody; součást fytobentosu.

Související hesla