Periodizace

, stanovení časových úseků (epoch), rozdělení na časové úseky, období, např. periodizace dějin.

Související hesla