Persie

, území na jihozápadě Íránu. Oblast s prastarou kulturou (paleolitické nálezy), ve 3. – 2. tis. př. n. l. elamské (zčásti semitské) osídlení. Poté sem přišli Peršané, kteří zde před pol. 1. tis. př. n. l. vytvořili mocenské centrum své říše. Významné památky z doby Achaimenovců (viz též Pasargady, Persepolis), z doby Sásánovců (Fírúzabád, založený Ardašírem I., Bišápúr, vybudovaný Šáhpúrem I., aj.), ale i z dalších období. Bohaté jsou nálezy textů, kultovních a světských předmětů, soch, reliéfů atd. Kýros II. z dynastie Achaimenovců položil základy samostatné mocné říše, kterou jeho následovníci (zejm. Kambýsés II., Dáreios I., Xerxés I.) rozšířili a udrželi. Poslední vládce achaimenovské říše Dáreios III. podlehl Alexandrovi III. Velikému. V seleukovské a parthské době vládli v Persii politicky nevýznamní místní vládci (fratarakové), kteří si podrželi určitou nezávislost a dokázali udržet zvláště kulturní tradice. Na tyto tradice navázali Sásánovci, kteří obnovili nezávislou říši nejen na tradičním perském území (Persida, Médie), ale i v dalších přilehlých regionech. Jejich vláda přetrvala až do 7. stol., kdy byla Persie islamizována.

Tabulka: Persie- Panovnici
Achaimenovci
559 – 530 př.n.l. Kýros st.
530 – 522 př.n.l. Kambýses
522 př.n.l. Gaumáta (uzurpátor)
522 – 486 př.n.l. Dáreios I.
486 – 465/464 př.n.l. Xerxés I.
465/464 – 425 př.n.l. Artaxerxés I. Makrocheir (Dlouhoruký)
425 př.n.l. Xerxés II.
425 – 404 př.n.l. Dáreios II. Nothos
405/404 – 359/358 př.n.l. Artaxerxés II. Mnémón (Svědomitý)
359/358 – 338 př.n.l. Artaxerxés III. Óchos
338 – 336 př.n.l. Arsés
336 – 330 př.n.l. Dáreios III.
330 – 328 př.n.l. Artaxerxés IV. Béssos (uzurpátor)
 
Související hesla