Personalismus

, filozofický a teologický směr zdůrazňující význam jedinečné lidské osoby jako nositelky lidských vztahů, hodnot, svědomí atd., často ve spojení s křesťanským a židovským pojetím člověka. Osoba se může k něčemu zavázat, může se stydět, může svědčit a ručit za něco. Je schopna lítosti, důvěry, lásky. Personalismus stojí v protikladu jak k individualismu, který podceňuje význam vztahů, tak zejm. ke kolektivismu, který osobu přehlíží, nebo dokonce ničí. Z latinského persona, osoba.

Související hesla