Pertold Otakar

, český indolog a etnograf; profesor srovnávací vědy náboženské na Univerzitě Karlově v Praze. Zabýval se náboženstvím indických a srílanských kmenů a džinismem, napsal první české učebnice hindštiny a četná odborná i populárně vědecká díla (Náboženství národů nekulturních, Ze zapomenutých koutů Indie, Perla Indického oceánu).