Perzifláž

, persifláž – druh ironie, jejímž záměrem je zesměšnit napodobené dílo nebo autora; má zpravidla formu parodie nebo ironizujících narážek (aluze).

Ottův slovník naučný: Perzifláž

Persiflage [-fláž], z franc., posměch, úštipek.

Související hesla