PhC

, latinsky philosophiae candidatus, kandidát filozofie, titul posluchačů filozofické fakulty po první státnici.