Pikareskní román

, žánr románu 16. a 17. stol., který vznikl ve Španělsku. Jeho hrdinou byl pícaro, tj. šibal, šelma, filuta, zpravidla sluha, který vyprávěl zážitky ze svého putování od dvora ke dvoru, zejm. o tom, jak se mu podařilo přelstít přihlouplé pány. Prvním byl Lazarillo z Tormesu (1554); největšího rozkvětu dosáhl v 17. stol. (patří sem i některé novely Cervantesovy a Quevedův Život rošťáka). Svým zaměřením na prostředí a život společenské spodiny s její bídou a svéráznou morálkou byl pikareskní román v baroku protipólem oslavné literatury o rytířích a světcích. Měl ohlas i v cizině a jeho typ se občas objevuje i u moderních autorů (C. J. Cela, v české literatuře J. Hašek).

Související hesla