Pippin I.

, majordom austrasijský od roku 638; při oslabení královské moci prosadil osamostatnění majordomského úřadu. Obnovil jednotu franské říše pro krále Dagoberta I.

Ottův slovník naučný: Pippin I.

Pippin Starší († 639), praotec a zakladatel rodinné moci Karlovců. Jeho příjmení Landenský vzniklo teprve ve XIII. století. Kolébka jeho rodu stála v srdci Austrasie, v krajině mezi řekou Másou, Moselou, Rýnem a Amblèvou. Chlotar II. přenechal po svém nastoupení správu Austrasie svému synu Dagobertovi a přidělil mu za rádce Pippina v hodnosti majordoma. Když po smrti Chlotarově Dagobert stal se pánem celé říše, vliv Pippinův poklesl. Krátce před svou smrtí (638) vystupuje znovu jako majordomus.

Související hesla