Z Pirkštejna Ptáček Hynce

, český šlechtic a politik; původem z panského rodu. Před rokem 1430 přestoupil na husitskou stranu, 1434 jeden z tvůrců kališnicko-katolické koalice, která zvítězila v bitvě u Lipan. 1436 – 44 nejvyšší hofmistr Českého království, 1437 – 44 nejvyšší mincmistr, od roku 1438 po smrti Diviše Bořka z Miletínka vůdce radikálních kališníků, 1440 iniciátor listu mírného a hejtman kouřimského landfrídu. Do politického života uvedl Jiřího z Poděbrad, který přebral jeho vůdcovství.

Související hesla