Pisano Giovanni

, italský sochař; syn Niccoly Pisana. Vyučil se u otce, s nímž tesal výzdobu kazatelny v Pistoii. Autor kazatelny dómu v Pise, fasády dómu v Sieně, Madony v Pise a v Pratu.

Ottův slovník naučný: Pisano Giovanni

Pisano Giovanni, zlatník, kovolijec, sochař a architekt (* ok. r. 1250 – † po r. 1321 t.). Byl žákem svého otce Niccola Pisana, s nímž pracoval o kazatelně v Sieně a fontáně v Perugii a účastnil se mnohých jiných prací architektonických. Samostatným dílem jeho jest předem Campo Santo v Pise (1287 – 93) a snad i Santa Maria delia Spina; najisto budoval tamže aspoň baptisterium. V l. 1286 až 1289 zhotovil náčrty façady dómu sienského a Pisanovi připisují také rekonstrukci dómu v Orvietě v l. 1310 – 20. Úlohu mnohem více vynikající hraje v sochařství. Jakožto stavitel náleží Pisano k nejdůležitějším zástupcům gotického slohu od konce XIII. století v Italii vládnoucího a v sochařství náleží mu podobné místo jako asi Giottovi v malířství. Vynikl také jako zlatník a medailleur.

Související hesla