Píseň o Cidovi

, španělsky Cantar de mío Cid; nejstarší dochovaný text španělské literatury (po tak zv. jarchas, španělských slokách, zapsaných kolem roku 1042, ale arabským písmem), vznikl kolem 1140. Hrdinská epopej neznámého autora, vyprávějící několik epizod ze života slavného bojovníka proti Maurům Rodriga Díaze de Vivar, zvaného Cid (z arabského „pán“). Má 3 730 veršů, vydána byla teprve v roce 1779. Svou uměleckou hodnotou patří mezi nejvýznamnější evropské středověké eposy.

Související hesla