Pizarro Francisco

, španělský conquistador; hlavní organizátor dobytí Peru. V roce 1513 se během výpravy V. N. de Balboy k Tichému oceánu dozvěděl o bohaté říši na jihu. 1519 se usadil v Panamě, 1524 – 27 podnikl výzkumné plavby k pobřeží Peru a Ekvádoru. V roce 1529 byl španělským králem Karlem I. jmenován doživotním guvernérem a generálním kapitánem Peru. 1532 – 36 dobyl inckou říši. 1537 – 38 zvítězil ve válkách mezi dvěma tábory španělských dobyvatelů. Zavražděn. Proslul svou krutostí.

Ottův slovník naučný: Pizarro Francisco

Pizarro Francisco, objevitel a dobyvatel Peru (* ok. 1478 – † 1541). Původně pastucha a potom voják, Pizarro vypravil se s různými dobrodruhy ze Sevilly do Nového světa a obdařen smělou podnikavostí a neúmornou energií, účastnil se bojů na Kubě a Haiti a provázel Hojedu a Balbou (1510) na jejich cestách. Ve spojení s Hernandem de Luque a s Diegem de Almagro na dvou výpravách (1524 – 25 a 1526 – 27) prozkoumal pobřeží Ecuadoru a Peru. Vrátiv se do Španělska, vymohl si tu generální kapitánství pro Peru (1529) a r. 1531 vydal se tam na výboj, jejž do r. 1533 slavně a krvavě dokončil. Založiv město Limu (1535) jako sídelní v nové zemi, organisoval pak v Peru vládu velmi obratně, porážeje časté odboje Peruanů. Svého soupeře Almagra přemohl a dal popraviti r. 1538, byl však r. 1541 od přátel tohoto sám zavražděn. Jeho bratr Gonzalo stal se roku 1544 místodržitelem v Quito, ale byl jako rebell popraven r. 1548. Jméno Pizarvo a rod udržel dále Hernando Pizarro (†1567). Srv. Helps, Life of Pizarro (1869) a článek Peru, str. 571.

Související hesla