Planetárium

, zařízení k demonstraci pohybů vesmírných těles (hvězd, planet, Měsíce, Slunce); projekční planetárium je složité opticko-mechanické zařízení, vytvářející věrné zobrazení hvězdné oblohy s planetami, Měsícem, Sluncem a dalšími objekty na umělou oblohu – polokulovitou projekční plochu z jejího středu.

Ottův slovník naučný: Planetárium

Planetarium, lat., přístroj, kterým znázorněn pohyb oběžnic okolo slunce, často též jejich vzájemná vzdálenost a poměrná velikost. Jiný přístroj, který znázorňuje pohyb země a měsíce, sluje lunarium.

Související hesla