Plasticita materiálu

, tvárlivost, přizpůsobivost; a) plasticita materiálu – schopnost trvale podržet deformace vyvolané účinkem vnějších sil; b) plasticita organismu – schopnost organismu přizpůsobit se různým kombinacím, změnám podmínek a činitelům životního prostředí.

Související hesla