Plastika

a) sochařské dílo vzniklé (na rozdíl od skulptury) nanášením hmoty (modelováním); b) méně přesně sochařská tvorba vůbec; sochařství.

Ottův slovník naučný: Plastika

Plastika (řec.) v užším smyslu znamená vytváření obrazů, postav a modelů z měkké nějaké hmoty, jako hlíny, sádry, vosku a pod. V širším smyslu vyrozumíváme slovem plastika výtvarné umění, zvláště pak sochařství.

Související hesla