Platónismus

, filozofické učení vycházející z názorů Platóna. Dějiny evropského myšlení byly A. N. Whiteheadem označeny za souvislý komentář k Platónovi, K. R. Popper je specifikoval jako uhranutí Platónem.

Související hesla