Playback

, film, televize, rozhlas pracovní postup, při kterém se předem pořízený zvukový záznam použije k dalšímu zpracování filmu (dodatečné natáčení obrazu), hudební nahrávky (postupný záznam zpěvu a hudebního doprovodu) ap.; zařízení k reprodukci toho, co bylo natočeno tímto postupem.

Související hesla