Pleistocén

, dřívější synonymum diluvium – starší oddíl čtvrtohor; začal před 1,8 miliónu let, skončil po ústupu kontinentálního ledovce před 10 000 lety. Provázen typickým střídáním dob ledových (glaciálů) a meziledových (interglaciálů). Fauna i flóra nabyly subarktického až arktického charakteru; studenou step a tundru obývali mimo jiné mamut a srstnatý nosorožec. V pleistocénu došlo ke geografickému šíření zástupců rodu Homo (člověka). Archeologicky odpovídá starší době kamenné.

Související hesla