Plodina

, kulturní rostlina – zemědělství pěstovaná rostlina, která se využívá jako potravina, krmivo, průmyslová surovina, okrasná rostlina ap. Hlavní plodina je na pozemku v daném roce nejvýznamnější; v meziporostním období se zařazuje mezi dvě hlavní plodiny meziplodina (např. rostliny s krátkou dobou růstu: hořčice bílá, řepice, svazenka aj.). Při delším meziporostním období se zařazují např. luskovino-obilní směsky.

Související hesla