Plošný základ

, stavební konstrukce, na níž je uložena zeď nebo sloup. Plošný základ přenáší zatížení na plochu základové půdy, která zajišťuje potřebné snížení napětí zeminy v základové spáře. Plošný základ může být proveden jako základová patka, základový pás, rošt nebo jako základová deska.