Pocení

, sekrece potu (hypotonického roztoku solí) z potních žláz na povrch kůže. Pocení a odpařování potu je důležitým dějem termoregulace (vede ke ztrátě až 19 % tělesného tepla těla), brání přehřátí organismu. Nadměrným pocením ztrácí tělo velké množství vody a solí, což může vést k poruše iontové rovnováhy a k negativnímu ovlivnění metabolismu. Pocení je řízeno z termoregulačního centra v hypotalamu prostřednictvím sympatiku.

Ottův slovník naučný: Pocení

Pocení spočívá na odměšování žlaz potních. Výměšek žlaz těchto sluje pot. Je-li potu málo, odpaří se s povrchu těla, aniž to znamenati, je-li ho však mnoho, nebo zabráněno-li jeho dostatečnému vypařování, vzniká vystupování kapek potu na kůži. Pocení ovládáno jest soustavou nervovou. Že v mozku jsou apparáty, jež mají vliv na žlázy potní, dokazuje pocení při strachu. Dále nacházejí se středy čivů potních v míše prodloužené. Středy ty drážděny jsou na př. při dušnosti, proto kůže člověka dusícího potem se pokrývá. Další středy potních žlaz jsou v míše krční, hrudní i bederní a to v předních rozích. Odtud vystupují vlákna nervová pro žlázy potní, probíhají nervy z míchy vystupujícími, jakož i nervy soucitnými a zakončují se ve žlazách potních. Do jisté míry pocení je závislé na temperatuře okolí a překrvení kůže. Čím je temperatura vyšší, tím překrvenější je kůže a tím vydatnější vzniká pocení Avšak i na bledé kůži může pot vystupovati, je-li jen podráždění buď středů neb i samotných potních nervů neb i jejich zakončení dosti silné. Množství tekutiny v krvi rovněž do jisté míry zvyšuje pocení, též nezvyklá namáhavá práce, při níž popudy ke svalům jdoucí jsou nadbytečně silné a »přeskakují« jednak na čivy, jež způsobují rozšíření cev kožních a tím překrvení kůže, a jednak na nervy, jež vyvolávají činnost žlaz potních. To obé zvyšuje pocení značnou měrou. K tomu přispívá, že i tlak krevní jest zvýšen. I to rozhojňuje pocení Také jedy některé působí zvýšenou výrobu potu (pilocarpin, strychnin, nicotin, muscarin). Pocení jest jednou pomůckou organismu při regulaci teploty tělesné. Vypařováním potu odvádí se množství tepla z těla lidského. Ze zvířat potí se hlavně kůň, u ostatních jeví se pocení buď pouze na jednotlivých místech (na tlapkách, rypáku), nebo vůbec se nevyskytuje (na př. u psa). Snížené pocení (anidrosis) vyskytuje se někdy při chorobách nervových, opak jeho je hyperhidrosis, rovněž na nervovém podkladě spočívající. Někdy pocení vystupuje pouze na jedné straně těla. Veškery tyto anomalie souvisí se změnami buď středů, buď sekretorických čivů žlaz potních, buď jejich středů neb i jejich zakončení. Vlch.

Související hesla