Počitek

, fyziologie jednoduchý subjektivní odraz jednotlivých kvalit vnějšího světa; výsledek bezprostředního působení předmětů a jevů hmotného světa na smyslové orgány jedince. Kvalitativně se liší od vjemu.

Související hesla