Poddanské dávky

, feudální renta – dávky odváděné poddanými vlastníku panství za užívání půdy. Placeny v raném středověku v naturáliích (podíl na úrodě) a v pracovních úkonech (robota), od vrcholného středověku většinou v penězích; možná byla kombinace dvou či všech tří způsobů (peníze, naturálie, robota).

Související hesla