Poddaný

, ve středověku osoba závislá na svém feudálním pánovi. Společenské postavení poddaných vycházelo ideologicky z učení o trojím lidu (duchovenstvo, šlechta, podddaní). Poddaní byli vázáni k panstvím svých pánů, jimž byli povinni odvádět poddanské dávky v náhradu za propůjčené polnosti, na nichž hospodařili.

Související hesla