Poddruh

, subspecie, subspecies – a) botanika ekologicky charakterizovaná skupina rostlinných populací s vlastním geografickým areálem rozšíření, která se liší od jiné skupiny rostlin jedním nebo více morfologickými znaky; b) zoologie nejnižší kategorie hierarchické klasifikace organismů. Taxonomicky odlišné, mezi sebou se skutečně či potenciálně křížící soubory populací jednoho druhu živočicha. Poddruhy se dělí na geografické (s navzájem se nepřekrývajícími areály rozšíření), ekologické (mohou se vyskytovat ve stejném areálu, ale přizpůsobily se mozaikovitě se střídajícím podmínkám prostředí). Řadí se k nim poddruhy stanovištní (vázané na určitý typ prostředí) a hostitelské (vázané na specifické rostlinné nebo živočišné hostitele). Někdy se za poddruhy považují i tzv. morfologické poddruhy (viz též varieta). Dříve se poddruhy označovaly jako zeměpisné rasy nebo formy.

Související hesla