Podnět

, stimul, stimulusbiologie faktor vycházející z vnějšího nebo z vnitřního prostředí organismu, fyzikálně změřitelný. Organismus na podnět reaguje změnou stavu. Existují podněty chemické a fyzikální (např. mechanické, termické a optické). Podněty ovlivňují chování jedince tím, že uvolňují spouštěč, který u něho vyvolává jako odpověď příslušnou reakci (viz též klíčový podnět).

Související hesla