Podnož

, generativně i vegetativně rozmnožovaná rostlina, na kterou se štěpují kulturní druhy a odrůdy rostlin botanicky příbuzných. Podnož ovlivňuje růst, popř. plodnost, příjem živin, kvalitu plodů a někdy i odolnost proti rostlinným chorobám a škůdcům pěstované odrůdy. Užívá se zejména v ovocnictví k pěstování jabloní. Ve školkařské praxi se uplatňují tzv. typové podnože, ve vinohradnictví tzv. americké révy a různí kříženci odolní proti mšičce révokazu a jiným nepříznivým faktorům. Podnože okrasných rostlin se užívají pro pěstování speciálně požadovaných tvarů (např. při pěstování růží, některých jehličnanů). V zelinářství se podnože uplatňují při pěstování skleníkových okurek (roubují se na tykev fíkolistou).

Související hesla