Podstata

, v metafyzice pravé bytí, trvalá a neměnná složka či stránka toho, co jest. Jsoucna téže podstaty se od sebe liší případky (akcidenty). V 18. stol. převládl názor, že podstatu v tomto smyslu nelze poznat, pozdější filozofie se pojmu podstata vyhýbá. Viz též bytnost, esence, substance.

Ottův slovník naučný: Podstata

Podstata (lat. substantia) jest myšlený trvalý podklad věcí. Jako s jednotlivými věcmi spojujeme pojem podstaty, myslíce si nějakého nositele zřených vlastností, tak mluvíme i o základě veškerenstva jako podstatě světa. Podstata jest čelný pojem metafysický a podle toho, jak pojem ten se určuje nebo pokládá-li se za neurčitý, rozcházejí se i směry filosofické.

Související hesla