Podvědomí

, a) rozdíl mezi pozorností a vědomím; b) v psychoanalýze přechodná zóna mezi nevědomím a vědomím, jímž musí projít potlačený či vytěsněný psychický vjem na cestě k uvědomění. Psychické obsahy a procesy, které jsou v daném okamžiku mimo oblast vědomí, jež se však mohou stát vědomými. Podle psychoanalýzy podvědomí tvoří protiklad k vědomí, je největší součástí psychiky a zdrojem libida.

Související hesla