Podzemní církev

, utajené společenství církve mající různé formy s cílem podporovat pronásledované, poskytovat zájemcům základní i vyšší náboženskou výuku, umožnit tajné studium kandidátům kněžství aj.