Poema

, rozsáhlá lyrickoepická báseň, která v moderní poezii nahradila epos. Rozšířena zejména v ruské romantické literatuře (A. S. Puškin Měděný jezdec, M. J. Lermontov Démon). V české literatuře např. F. Hrubín (Romance pro křídlovku).

Ottův slovník naučný: Poema

Poéma (řec., mn. č. poémata), báseň.

Související hesla