Poetika


1. literatura součást teorie literatury zabývající se uměleckou výstavbou básnického díla (Aristotelés Poetika);
2. souhrn uměleckých prostředků a zásad, jimiž se řídí tvorba jednotlivých autorů (poetika Nezvalova, Holanova aj.) nebo literárních směrů a škol (poetika surrealismu, poetika májovců).

Související hesla