Poezie

, básnictví – literatura psaná veršem, tj. řečí vázanou, organizovanou zejména rytmicky a melodicky. Při dělení podle rozdílnosti jazykových a slohových prostředků též literární druh (vedle prózy a dramatu). S poezií je někdy spojováno označení zvláštního básnického, poetického charakteru díla nebo skutečnosti samé (poezie domova, poezie milostného vztahu).

Související hesla