Pohlavní dvojtvárnost

, pohlavní dimorfismus, sexuální dimorfismus – odlišný vzhled samců a samic téhož druhu. Obě pohlaví se mohou lišit nejen pohlavními žlázami a pohlavním ústrojím (tj. primárními pohlavními znaky), ale i jinými tělesnými znaky (tzv. sekundárními pohlavními znaky), které většinou mají, ale nemusí mít vztah k pohlavnímu rozmnožování, popř. k péči o potomstvo. Jde o znaky morfologické (tj. rozdíly ve velikosti, tvaru a barvě), o různé typy chování (např. mateřský instinkt u samic mnoha obratlovců). Pohlavní dvojtvárnost je u některých druhů trvalá, u jiných dočasná, periodická. Sekundární znaky zesilují, popř. se projevují jen v období zvýšené pohlavní aktivity, tj. v době páření, v říji (např. barevně nápadný svatební šat některých ryb a samečků ptáků, svatební tance ptáků).

Související hesla