Pohlavní určení

, zoologie rozlišení samčích a samičích gamet, žláz, popř. jedinců. U druhů s odděleným pohlavím (gonochoristů) i obojetníků (hermafroditů) závisí na maskulinizačních a feminizačních faktorech umístěných na chromozomech. Při tzv. epigenetickém (fenotypovém) pohlavním určení (u hermafroditů současných i postupných a u některých gonochoristů) rozhodují o převládnutí maskulinních nebo femininních tendencí zevní vlivy (např. poloha gamet v těle u nezmara, výživa, vlhkost, teplota v době vývoje u některých želv a aligátorů). U většiny gonochoristů je pohlaví určováno geneticky, genotypově, v okamžiku oplození haploidního vajíčka haploidní spermií. Vzniká diploidní zygota jako východisko vývoje nového jedince, jehož pohlavní určení závisí na pohlavních chromozomech, nositelích maskulinizačních a feminizačních faktorů. V diploidní sádce chromozomů tělesných buněk je vždy dvojice pohlavních chromozomů (heterochromozomů) odlišná od ostatních chromozomů. Pohlavní chromozómy mohou být buď stejné, XX pro pohlaví homogametní (u savců včetně člověka představují pohlaví samičí), nebo rozdílné, XY pro pohlaví heterogametické (u savců znamenají pohlaví samčí). U ptáků je naopak heterogametické pohlaví u samic. Heterogametické pohlaví produkuje haploidní gamety s jedním chromozomem X a s chromozomem Y. Kombinací gamet při oplození vznikají zygoty s pohlavními chromozomy XX nebo XY, a to ve statistickém poměru 1:1. U savců určuje samčí pohlaví chromozóm Y, který je nositelem maskulinizačního faktoru převažujícího nad vlivem chromozomu X. Všechny tělesné buňky jedince vyvíjejícího se ze zygoty mají shodnou konstituci pohlavních chromozómů, která určuje typ pohlavní žlázy, jež se u embrya vyvine. Na druhu pohlavních chromozomů v tělesných buňkách závisí např. u hmyzu také vývoj sekundárních pohlavních znaků, zatímco u obratlovců je tato závislost nepřímá; sekundární pohlavní znaky závisejí na pohlavních hormonech, jejichž produkce v důsledku některých poruch nemusí být zcela ve shodě s chromozomovým pohlavním genotypem.

Související hesla