Pohlavní ústrojí

, organa genitalia, genitálie – rozmnožovací ústrojí; orgánový systém sloužící k pohlavnímu rozmnožování (reprodukci). K vnitřnímu samčímu (mužskému) pohlavnímu ústrojí patří pohlavní žlázy, tj. párová varlata (testes) a nadvarlata (epididymidis), chámovody (ductus deferentes), do nichž ústí semenné váčky (vesiculae seminales), a jejich spojení procházející předstojnou žlázou (prostata); v ní se tento společný vývod napojuje na močovou trubici. Chámovod společně s cévami a nervy vytváří spirálně stočený semenný provazec (funiculus spermaticus). K zevnímu pohlavnímu ústrojí patří šourek (scrotum, ve kterém jsou uložena varlata) a penis, jímž po celé délce prostupuje močová trubice. K vnitřnímu samičímu (ženskému) pohlavnímu ústrojí patří párové vaječníky (ovarium) a vejcovody (tubae uterinae). Vejcovody ústí do dělohy (uterus), která souvisí s pochvou (vagina). Zevní pohlavní ústrojí ženy (zevní rodidla, vulva) tvoří poševní předsíň, malé a velké stydké pysky, poštěváček (clitoris) a Venušin pahorek (mons pubis). Poševní předsíň je do první soulože neúplně oddělena od pochvy tenkou panenskou blánou (hymen).

Ottův slovník naučný: Pohlavní ústrojí

Pohlavní ústroje, biol., ústroje sloužící k rozmnožování. U živočichů rozeznáváme žlázy pohlavní (vaječníky, varle, žlázy obojetné), jejich vývody (vejcovody, chamovody) a ústroje pomocné.

Související hesla