Pojiva


1. biologie pojivové tkáně – podpůrné a výplňové tkáně vznikající v embryonálním vývoji živočichů z mezodermu, resp. z mezenchymu. V dospělosti obsahují značné množství mezibuněčné hmoty, v níž odděleně leží buňky, které ji vyprodukovaly. Pojivo se vyskytuje v různých typech zejména u obratlovců, méně u bezobratlých. Rozlišují se a) pojiva trofická (tj. tělní tekutiny); b) pojiva výplňová (vaziva) nejrozšířenější typ, tvoří vmezeřenou výplň téměř všech orgánů obratlovců a některých bezobratlých. Obsahují dva typy buněk: fixní (zejména fibrocyty a retikulární buňky, produkující kolagenní a retikulární vlákna) a bloudivé (zejména pohyblivé histiocyty, schopné fagocytózy, tzv. makrofágy) a dále tukové vazivo s buňkami, v jejichž cytoplazmě se hromadí tuk; c) pojiva oporná, tj. chrupavka, kostní tkáň, zubní tkáň;
2. chemie látky anorganického nebo organického původu, které udělují zrnitým směsím tvárlivost, spojují je v soudržný celek a samovolným tuhnutím je přeměňují v kompaktní produkt;
3. stavebnictví hmoty přecházející za určitých podmínek ze stavu vazkého nebo plastického v tuhou a tvrdou hmotu. Pojiva zároveň spojují a stmelují hmoty v tuhý celek (maltoviny, lepy, tmely).

Související hesla