Pokatoličtit

, pokatoličit – učinit něco, někoho katolickým, dát katolický ráz, katolizovat.