Polární


1. týkající se zemského pólu a okolního území (např. polární oblast, polární medvěd, polární moře);
2. matematika polární souřadnice;
3. protilehlý, protikladný (např. polární jádra).

Ottův slovník naučný: Polární

Polární, co k zemskému pólu neboli točně se vztahuje, co u pólu se nachází. k pólu směřuje a pod. Ježto pak rozeznáváme póly severní a jižní, vše, co se vztahuje k pólu severnímu, nazýváme arktickým, co se týká pólu jižního, zoveme antarktickým.

Související hesla