Polder

, kultivované území získané cíleným vysušením pobřežní mělčiny, jezera či záplavové oblasti. Poldery leží často pod úrovní mořské hladiny a bývají chráněny hrázemi. Vyskytují se zejména v Nizozemsku a severním Německu. – Menší poldery vznikaly již od středověku; poldery vzniklé ve 20. stol. mají rozlohu mnoha set kilometrů čtverečních.

Související hesla