Pole

, fyzika specifická forma existence a pohybu hmoty. Vzájemné působení částic je vysvětlováno tak, že každá částice vytvoří kolem sebe silové pole, v němž se rozruch šíří konečnou rychlostí. Pole je tedy zprostředkovatelem interakce. Nejznámějšími typy jsou pole gravitační a elektromagnetické. Každé pole je hmotným objektem, je nositelem hybnosti, momentu hybnosti a dalších atributů, které se dříve připisovaly pouze látkovému prostředí. V kvantové teorii pole se každému druhu částic přiřazuje příslušné pole, např. pionové, elektropozitronové, nukleonové, a jednotlivé částice se interpretují jako kvanta příslušného pole. Viz též skalární pole, vektorové pole.

Související hesla