Polír

, dřívější označení pro stavbyvedoucího.

Ottův slovník naučný: Polír

Polír viz Palír.

Palír (vl. parléř, z franc. parleur, mluvčí), v středověkém řádu hutí stavebních technický i administrativní prostředník mezi mistrem a dělnictvem, mistru, jenž jej dosazoval, zodpovědný za správné provádění stavby a zároveň mluvčí zaměstnaných pracovníků. Práva i povinnosti jeho stanovil přesný řád. Podnes říká se polír neb polír dozorci nad zedníky při stavbě.

Související hesla